Właściwości i zastosowanie

ODTŁUSZCZAJĄCE WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE PREPARATÓW FIRMY CHRISAL

Nasze środki odtłuszczające na bazie wody, odznaczają się tą zaletą, że w dużej mierze mogą być bezpośrednio odprowadzane do środowiska (po uprzednim oddzieleniu osadów), są niepalne, nielotne i biodegradalne na poziomie glukozy, co daje oszczędności (do 90% dotychczasowych kosztów) w odprowadzaniu odpadów chemicznych.

Używanie naszych środków odtłuszczających i czyszczących pozwala na uzyskanie poważnych oszczędności w kosztach zużycia produktów czyszczących, dzięki stopniowemu zmniejszaniu stężeń użytkowych produktu, w porównaniu do większości innych środków.

 

Oto główny czynnik, który o tym decyduje:
– tłuszcze oddzielone przez nasz produkt, szybko podlegają demulgacji – rozdzieleniu, łatwo poddają się w procesie dekantacji – oddzieleniu osadu od naszego produktu, przez co wydłuża się jego działanie.

Dodatkowym walorem naszych produktów jest to, że jakość samego odtłuszczenia jest bardziej stała i długotrwała niż konwencjonalnych preparatów, których skuteczność spada wraz ze stopniem nasycenia zanieczyszczeniami.

Systematyczne stosowanie naszej technologii, pozwala na znaczne podniesienie poziomu utrzymania czystości, co ma ogromny wpływ na podniesienie jakości produkcji, jak również utrzymać w idealnym stanie drogie wyposażenie, oprzyrządowanie, przez co wydłuża się czas ich eksploatacji!

Ogólne cechy charakterystyczne.

Gdy mówimy o ogólnych cechach charakterystycznych, to mamy na myśli zasadnicze właściwości, którymi charakteryzują się prawie wszystkie nasze produkty. A już na pewno, gdy chodzi o produkty ECONOMIC i jego pochodne. Są one najczęściej sprzedawane, ponieważ zawierają ten sam produkt wyjściowy, który jest wyrazem najlepszej relacji jakości, jak również ceny i właściwości technicznych. Przy bliższym poznaniu cech charakterystycznych, zapoznajemy się automatycznie, w dużym stopniu, z innymi naszymi produktami.

Duża siła penetrująca produktu.

Podstawowe funkcje w naszych produktach, pełnią substancje powierzchniowo-czynne. Dzięki dużej sile penetrującej, zabrudzenia odrywane są od podłoża. Nawet tak uciążliwe zabrudzenia, jak zabrudzenia z tłuszczów organicznych, są z łatwością usuwane.

Właściwości odtłuszczające

Tylko praktyka może przekonać klienta o wspaniałych właściwościach odtłuszczających produktów. Jest oczywiste, że zaleca się podwyższenie temperatury cieczy czyszczącej, ponad temperaturę płynięcia tłuszczów. Odtłuszczanie w takich warunkach będzie przebiegać znacznie sprawniej. W skrajnych przypadkach, nie ma większego sensu, by ręcznie usuwać nagromadzony tłuszcz. W każdym razie, nasze produkty oddziaływają na wszelkie rodzaje tłuszczów w taki sposób, iż tracą one swą lepkość, a więc stają się bardzo łatwe do usunięcia.

Właściwości antystatyczne

Ogromną zaletą naszego produktu, oprócz idealnego oczyszczenia powierzchni, jest pozostawienie na powierzchni czyszczonej warstwy antystatycznej, co znacznie opóźnia proces ponownego jej zanieczyszczenia

Czas oddziaływania

Niezwykle ważna jest tu dogłębna znajomość produktu. Najłatwiej zdobyć tę wiedzę w drodze własnych prób, i co tu jest szczególnie ważne, to umiejętność uchwycenia zależności zachodzących między różnymi właściwościami, a ich oddziaływaniem. Czynnik czasu działania należy do jednego z ważniejszych.
Jako kardynalną zasadę, należy tu przyjąć, iż: im grubsza lub twardsza jest warstwa zanieczyszczenia, tym dłuższy musi być czas działania produktu. Oprócz właściwej temperatury i należytego rozcieńczenia, jest to bodaj najważniejszy element. W niektórych typach zanieczyszczeń, czyszczenie przebiega szybko (np. usuwanie nikotyny), a w innych wolniej (np. czyszczenie pieców piekarniczych, smarów grafitowych).
W przypadku, gdy określone czyszczenie nie daje od razu pożądanego efektu, to najczęściej dzieje się tak za sprawą zbyt krótkiego okresu działania preparatu.

Brak reakcji chemicznych

Bardzo istotną cecha naszych produktów, mimo bardzo wysokiego pH, jest brak jakiejkolwiek reakcji chemicznej, zarówno z podłożem jak i skórą człowieka.

Temperatura

Łatwiej jest usuwać tłuszcze, gdy używamy do tego celu płynu o podwyższonej temperaturze.

Na ogół przyjmuje się, że każde podwyższenie temperatury o 10° C skraca czas oddziaływania produktu o połowę.
Dzięki, wspomnianemu już brakowi reakcji chemicznych, możliwe jest stosowanie bardzo wysokich temperatur ( w postaci żelowej nawet do 250’C), ponieważ brak reakcji chemicznej powoduje brak powstawania szkodliwych oparów i nowych, niebezpiecznych związków chemicznych.

Rozcieńczanie

Oczywiście, bardzo ważne jest odpowiednie stężenie naszego produktu. Wszystkie nasze produkty mają instrukcję dotyczącą rozcieńczania. Wymagany poziom jest podawany tylko dla początkowych zastosowań. Ze wzrostem doświadczenia, samemu można zdecydować, jak w danym przypadku najlepiej rozcieńczyć produkt.

Usuwanie nieprzyjemnych zapachów 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także produkty, które bardzo dobrze radzą sobie z usuwaniem nieprzyjemnych zapachów. Warto podkreślić, że po zastosowaniu produktów zapachy zostają całkowicie usunięte a nie tylko „przytłumione”. Na przykład całkowitemu rozkładowi ulegają cząsteczki zapachowe bardzo wonnego preparatu merkaptan – dodatku do gazu naturalnego.

Większość produktów jest bezwonna. Lekki zapach może pojawić się przy podgrzaniu produktu. Jest to wtedy zapach „świeży” i niedrażniący.

TECHNOLOGIA MYCIA I ODTŁUSZCZANIA

Produkty nasze są uniwersalne pod względem sposobów stosowania, dlatego mogą być używane zarówno do stosowania ręcznego (w gospodarstwach domowych), jak i w przemysłowych systemach oczyszczających.
Należy pamiętać, że dla osiągnięcia optymalnych wyników trzeba przestrzegać technologii ich stosowania i przede wszystkim uwzględnić następujące zasady:


Właściwy dobór produktu

Z całej gamy oferowanych przez nas produktów należy wybrać ten środek, który będzie najbardziej odpowiedni dla materiału, z jakiego wykonana jest oczyszczana powierzchnia oraz stopnia i rodzaju występującego na niej zanieczyszczenia. Należy przy tym uwzględnić szorstkość i stan czyszczonej powierzchni.

Odpowiednie stężenie roztworu myjącego
Ponieważ każdy rodzaj i stan czyszczonej powierzchni oraz stan, rodzaj i intensywność występującego na niej zabrudzenia jest inny, należy zalecenia podane na etykiecie traktować jako orientacyjne i doświadczalnie dobrać najwłaściwsze. Dobór optymalnego stężenia roztworu myjącego pozwoli na uzyskanie właściwego efektu przy najniższych kosztach.

Odpowiednia temperatura roztworu
Z uwagi na to, że roztwory myjące sporządzone z oferowanych przez nas produktów zawierają dużą ilość wody zalecane jest nie stosowanie ich przy ujemnych temperaturach. Skuteczność działania naszych produktów jest taka sama w temperaturze 10°C jak i 80°C, z tym tylko, że przy niższych temperaturach należy dać im możliwość dłuższego oddziaływania na czyszczoną powierzchnię, lub zwiększyć stężenie roztworu.
Optymalna temperatura roztworu to 40 do 80°C. Aktywne powierzchniowo produkty firmy CHRISAL nie tracą swojej właściwości nawet w temperaturach wyższych niż 200°C, dlatego można je stosować także do czyszczenia pieców, kominów lub maszyn i urządzeń w trakcie pracy.

Sposób nanoszenia roztworu
Dla oferowanych przez nas produktów nie jest istotne, w jaki sposób będziemy go nanosić na czyszczoną powierzchnię, lecz żeby optymalnie rozprowadzić go na niej. Dopuszczalne są wszystkie dostępne sposoby spełniające ten warunek. W zależności od potrzeb i możliwości możemy do tego celu użyć zarówno ściereczki, gąbki, szczotki, spryskiwacza lub mopa, jak i profesjonalnego sprzętu takiego jak maszyny czyszczące, myjki ciśnieniowe lub wanienki.

Czas działania roztworu
Może oferowane przez nas produkty wymagają trochę więcej czasu by należycie wywiązać się ze swojego zadania, a być może inne produkty muszą zostać szybko usunięte by całkowicie nie zniszczyły czyszczonej powierzchni, lecz jedno jest pewne – wszystkie muszą mieć swój optymalny czas na działanie. W przypadku naszych produktów czyszczących ten czas jest zależny od rodzaju materiału i stanu powierzchni (gładka czy porowata) od rodzaju i charakteru zanieczyszczenia (kurz, osad nikotynowy czy smar grafitowy) oraz od temperatury i sposobu czyszczenia. Im grubsza, starsza czy twardsza jest warstwa zanieczyszczenia, tym dłużej powinniśmy pozwolić działać naszym preparatom. Zwykle, optymalny czas oddziaływania wynosi od kilku sekund (kurz, osad nikotynowy) do kilku minut (smar grafitowy; sadza).

Działania mechaniczne wspomagające proces czyszczenia
W przypadku większych zanieczyszczeń pojawia się konieczność ich mechanicznego usuwania. Możemy to robić w różny sposób np. wykorzystując do tego celu wanny ultradźwiękowe czy wibracyjne lub myjki, czy też inne urządzenia do mycia wyrobów pod ciśnieniem. Możemy również używać ręcznych sposobów np. szczotek, skrobaczek, strumienia wody lub sprężonego powietrza.

Powyższy schemat jest odzwierciedleniem działania naszej technologii, która pozwala na wzajemne uzupełnianie się poszczególnych czynników (produkt, czas, temperatura, mechanika). Pozwala to na dopasowanie technologii do możliwości i potrzeb każdego klienta.