Biofilm

Biofilm definiowany jest jako – samo powstająca społeczność wielokomórkowa złożona z drobnoustrojów. Komórki tworzące biofilm wytwarzają cienką, polimeryczną macierz (matrix) zawierającą: polisacharydy, kwasy nukleinowe i białka.

W takiej zwartej strukturze, otoczonej śluzem istnieją warunki, w których komórki drobnoustrojów chronione są przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak, środki dezynfekcyjne, antybiotyki i środki biobójcze. Bakterie chorobotwórcze kolonizujące się na powierzchni naszej skóry wytwarzają toksyny i inne substancje będące potencjalną przyczyną infekcji i chorób. Tworzony przez nie biofilm, nie daje się pokonać mechanizmom obronnym uruchamianym przez układ odpornościowy. Często nawet antybiotykom, czy innym środkom przeciwbakteryjnym polisacharydowa bariera uniemożliwia przedostanie się do jej wnętrza. Zmienne warunki środowiska i zróżnicowanie gatunkowe mikroorganizmów biofilmu są prawdopodobnie przyczyną rosnącego oporu na antybiotyki.

Biofilmy stanowią niewątpliwie duże zagrożenie dla zdrowia organizmu ludzkiego. Skomplikowana specyfika zakażeń spowodowanych przez biofilm tj. ich przewlekłość, tendencja do nawrotów oraz trudności w terapii, sprawiają, że zagadnienia związane z biofilmami zajmują coraz więcej miejsca w literaturze medycznej.

Stworzenie technologii PIP daje nam nowe możliwości dbania o zdrowie.