Mikrobiologiczne preparaty myjące
BAC ®
BACTERIAL CLEANING
   
NIWELOWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z SIŁĄ MIKROBIOLOGII

Zaawansowana europejska technologia wykorzystała siły natury do całkowitego usunięcia
zanieczyszczeń organicznych z Waszego otoczenia. Połączyliśmy niepatogenne bakterie z
enzymami najnowszej generacji i z wyjątkowym preparatem myjącym, aby uzyskać najlepszy
czyszczący produkt, gwarantujący uzyskanie najwyższej jakości czyszczenia na poziomie
mikrobiologicznym. Gdy nasz preparat zostaje użyty jako środek czyszczący to pozostawia biliony
mikroskopijnych czyszczących bakterii w szparach i szczelinach, w których zalega brud. Po
zakończeniu czyszczenia, bakterie nadal pracują, produkując odpowiedni, pod dane
zanieczyszczenie, rodzaj enzymów. W ciągu kilku minut, enzymy zaczynają rozbijać związane
łańcuchy małych cząsteczek brudu, oddzielając jedną od drugiej i od powierzchni. Dni, a nawet
tygodnie później, te organizmy nadal pracują dla Ciebie. Tak długo jak wilgoć i źródło pożywienia
są obecne, one będą kontynuować rozmnażanie się i pochłanianie tłuszczu, białka, skrobi,
smarów i innych organicznych zanieczyszczeń. Przez stopniowe zmniejszenie źródła pożywienia
chorobotwórczych bakterii, ich proces rozwoju zostaje stopniowo zahamowany. Przy regularnym
stosowaniu naszych środków, następuje eliminacja chorobotwórczych bakterii znacznie
zmniejszając tym ryzyko infekcji.


Mikrobiologiczne czyszczenie jest pierwszym całkowicie nowym systemem, oferowanym do
dogłębnego czyszczenia bez użycia środków żrących, agresywnej chemii i kosztownych
nieekologicznych technologii.


STAN ZANIECZYSZCZENIA W PRAKTYCE
PATOGENNE
PATOGENNE
PATOGENNE
NIEPATOGENNE
NIEPATOGENNE
NIEPATOGENNE
WOLNE OBSZARY
WOLNE OBSZARY
WG POWSZECHNEJ OPINII:
STAN RZECZYWISTY:
PO ZASTOSOWANIU PREPARATÓW BAC:
Wolne obszary zajęte przez biofilm
chroniący patogenne b
akterie
Preparaty BAC wypeniają wolne obszary
niepatogennymi bakteriami.

Większość chorobotwórczych bakterii uodpornia się po pewnym czasie na działanie środków
dezynfekujących. Preparaty BAC ® nie klasyfikują się do środków dezynfekujących,  a rozwiązują
problemy, spowodowane przez chorobotwórcze bakterie, w zupełnie inny sposób. Preparaty BAC
rozwiązują problemy z patogennymi bakteriami poprzez odebranie im dostępu do podstawowych
składników: wilgoci i pokarmu.

Warunki rozmnażania się bakterii:
:
pH: pomiędzy 6,5 - 9 ; temperatura: od 0 do 60 oC ; wilgoć ; pokarm.
Czyli wszystko, co w sposób naturalny występuje w otoczeniu.
W wypadku, gdy jeden z tych warunków nie jest spełniony - patogenne bakterie nie mogą się
rozmnażać , a niepatogenne - formują się w spory.

Użycie mikrobiologicznych czyszczących organizmów niesie ogromne korzyści, w porównaniu do
konwencjonalnych środków myjąco - dezynfekującyc. Mikrobiologiczne organizmy są absolutnie
przyjazne zarówno dla środowiska jak i dla Ciebie samego. Mikrobiologiczne organizmy
przywracają naturalną równowagę w Twoim środowisku i użyte poprawnie powodują, że
dezynfekcja jest niepotrzebna. Jest to spowodowane faktem, iż pozostawione resztki
zanieczyszczeń, będących w zakresie wpływów enzymów i niechorobotwórczych bakterii, zostaną
łatwo usunięte podczas następnego mycia.


PORÓWNANIE DZIAŁANIA:
STAN PRZED ZASTOSOWANIEM:
PATOGENNE 3%
NIEPATOGENNE 97%
WOLNE OBSZARY
Stan po zastosowaniu preparatu BAC:
Stan po działaniu środka dezynfekującego:
PATOGENNE
NIEPATOGENNE
WOLNE OBSZARY
WOLNE OBSZARY,
które staną się
miejscem rozwoju
niebezpiecznych
bakterii


PATOGENNE
NIEPATOGENNE
WOLNE OBSZARY
PATOGENNE
NIEPATOGENNE
WOLNE OBSZARY
Bakterie BAC likwidują środki dla życia i
rozwoju kultur chorobotwórczych bakterii.

Na zdezynfekowanej (wyjałowionej)
powierzchni powstaje o 75% więcej
chorobotwórczych bakterii tak, więc tylko
pogarsza się sytuacja do czasu następnej
dezynfekcji

Każdy z  milionów mikrobiologicznych organizmów zamyka cząsteczkę organicznego brudu. Po czym identyfikuje brud i produkuje enzymy, te reagują i rozbiją brud na małe kawałki, które mogą być pochłonięte przez bakterie. Jedyne produkty tej konsumpcji to tlen i dwutlenek węgla.


Gdy raz mikrobiologiczny organizm przerobi brud na pokarm, to rośnie do dojrzałości i wtedy dzieli się na dwa organizmy. Proces ten jest powtarzany regularnie tak długo, jak źródło pożywienia (organiczny brud) i wilgoć są dostępne.Po 6 do 12 godzin, wszystkie mikrobiologiczne organizmy, pozostające na podłodze zamykają cząsteczki brudu i rozpoczynają tworzenie kolonii. W zależności od typu źródła pożywienia i ilości wilgoci, każda z tych kolonii może urosnąć do około miliona mikrobiologicznych organizmów. Bez zmartwień, nawet milion organizmów tej kolonii jest mniejszy od wielkości, która może zostać dostrzeżona przez ludzkie oko.

Przykład działania w porach powierzchni (podłoga)
Każdy z  milionów mikrobiologicznych organizmów zamyka cząsteczkę
organicznego brudu. Po czym identyfikuje brud i produkuje enzymy, które
reagują i rozbiją brud na małe kawałki, które mogą być pochłonięte przez
bakterie. Jedyne produkty tej konsumpcji to tlen i dwutlenek węgla.

Zebrane w głębokich mikroporach podłogi chorobotwórcze bakterie powoli rosną i rozmnażają
się. Myjąc konwencjonalnym uniwersalnym środkiem, większość warstwy brudu jest tylko
rozciągana, a tłusta warstwa jest zaledwie wyrównana, co sprawa, że jest tylko mniej widoczna.
Najlepszy dezynfekujący preparat może zabić większość bakterii na powierzchni i tymczasowo
stwarza przyjazne warunki dla wzrostu nowych patogenów. Wybielacz albo środek dezynfekujący
nigdy nie docierają do bakterii schowanych głęboko, w mikroporach. Jesteśmy w  pułapce  
niekończącego się cyklu mycia podłóg, które  nigdy nie dają się wyczyścić tradycyjnymi
metodami.


W pierwszych dniach od zastosowania preparatu BAC, odnotujesz bardzo niewielkie zmiany. Podłoga będzie wyglądała prawie tak samo jak zawsze.
Pod koniec pierwszego tygodnia nastąpią znaczące zmiany. W zależności od temperatury, źródła pokarmu i wilgoci, mikrobiologiczny system czyszczący będzie założony i będzie kontrolował najgłębsze pory płytek..
Na drugi albo trzeci dzień, w zależności od temperatury, źródła pokarmu i wilgoci, kolonie będą pomyślnie założone i zaczynają pochłaniać trzy czterokrotnie więcej, w stosunku do swojej wagi, organicznego brudu w każdym dwudziestoczterogodzinnym okresie. Niektóre toksyczne chorobotwórcze bakterie zauważą stratę pokarmu i zaczną reagować przez zmniejszanie swojej aktywności i wycofywanie się do stanu, w którym już się nie rozmnażają. Naturalnie ilość cuchnących gazów produkowanych przez te bakterie zostanie zmniejszona. Podłoga nabierze innego wyglądu. Linie fugi nie będą tak ciemne jak były. Jeśli poprowadzisz palcem po kostce, nie będziesz czuł tego osadu, który był kilka dni temu. Będziesz czuł lepszą przyczepność, nawet, po rozlaniu wody na podłodze.
PODSUMOWANIE

Z tych właśnie względów stosowanie preparatów BAC zaczyna się opłacać. Teraz właśnie
założyliśmy duże kolonie mikrobiologicznych organizmów w porach podłogi.
Lotne cząsteczki tłuszczu dostają się na powierzchnię i migrują do porów podłogi i te właśnie
cząsteczki pobudzają nasze mikrobiologiczne organizmy do działania. W regularnym procesie ich
konsumpcyjnej aktywności zajmując się zanieczyszczonymi lotnymi składnikami większa część
podłogi nabiera właściwości samoczyszczącej. Gdy dochodzi do kontaktu naszego preparatu z
zanieczyszczeniem, dogłębne czyszczenie zaczyna się już przed mechanicznym czyszczeniem
mopem. Kiedy usuwasz wierzchnią warstwę brudu z podłogi, mikrobiologiczne organizmy pracują
pod powierzchnią przetwarzając organiczny brud, przenikający w głąb podłoża.

Powyższy opis działania preparatów serii BAC, przedstawiony został na przykładzie podłóg, ale
właściwości preparatów z tej serii pozwalają na ich użycie na każdym rodzaju podłoża (drewno
surowe i lakierowane, terakota, tworzywa sztuczne i wiele innych), bez żadnego ryzyka ich
uszkodzenia.

 

 

Kolonie mikrobiologicznych organizmów będą rosły, w wymiarze mikroskopijnym, do ogromnych
proporcji. Chorobotwórcza bakteria zostanie zmniejszona w rozmiarach i większość z nich będzie
nieaktywna i nie będzie rozmnażała się. Twoja podłoga będzie uwolniona od tłuszczu i fuga
będzie wracała do swojego oryginalnego koloru. Toksyczne i wonne zapachy faktycznie będą
wyeliminowane. Nawet ukryte obszary trudno dostępnych miejsc staną się czystsze w wyniku
rozprowadzania roztworu mopem.

STAN PO PEWNYM CZASIE:
BAC ®